Abonnement
U kunt u opgeven via de webwinkel van de uitgever Bohn Stafleu van Loghum

Migrantenstudies verschijnt 4 keer per jaar
Prijs per los nummer: € 24,15
Abonnementsprijs: € 85,50 (per jaar)
Instellingsprijs: € 114,70
Studentenprijs: € 42,75

Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan. Voor het resterende gedeelte van het jaar wordt een evenredig gedeelte van de abonnementsprijs in rekening gebracht.

Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Wijziging van naam en/of adres dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de uitgever.

Adres Aanmelden Abonnementg

Klantenservice Bohn Stafleu Van Loghum
tel: 030 638 3736
fax: 030 638 3999
e-mail: klantenservice@bsl.nl

www.bsl.nl

Voor Belgie
Kluwer Editorial
Kouterveld 2
1831 Diegem
tel: 0800 30143
e-mail: info@kluwer.be

Advertenties

Bohn Stafleu Van Loghum
Erik de Klein
Postbus 246
3990 GA Houten
tel: 030 639 5712
fax: 030 635 3996

Abonnement tijdschrift
boek

Return to page top