Inzending

Manuscripten zenden aan de redactiesecretaris:
Peter Scholten
Erasmus Universiteit
Faculteit Sociale Wetenschappen
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
p.w.a.scholten@fsw.eur.nl

De deadlines voor inzenden:
30 april 2010
20 juli 2010
20 oktober 2010

Artikelen digitaal inzenden, opgemaakt met regelafstand anderhalf en brede marges.
Voeg een samenvatting van maximaal 200 woorden en een korte persoonsbeschrijving (max 3-regels) bij.
Manuscripten worden anoniem beoordeeld, door de redactie en een externe referee. Lever daarom de naam van de auteur en de persoonsbeschrijving los van het artikel (op een apart vel) aan.
Artikelen mogen niet langer zijn dan 8.000 woorden (inclusief noten en referenties).
Auteurs dienen de officiële spelling te gebruiken.

Geaccepteerde artikelen moeten digitaal (via e-mail) worden aangeleverd..
De tekst bij voorkeur opmaken in Word.
Gebruik slechts één lettertype. Vermijd in de tekst coderingen voor kaders, afwijkend lettertype, afwijkende lettergrootte en dergelijke.
Sluit een alinea af met een harde return; geef een witregel aan met twee harde returns. Woorden aan het einde van een regel niet afbreken en niet rechts uitvullen (vrije regelval).
Figuren en tabellen niet in de tekst verwerken, maar separaat bijvoegen, nummeren en van een korte titel voorzien. In de tekst aangeven waar figuren en tabellen moeten worden geplaatst.
Gebruik uitsluitend eindnoten, geen voetnoten.

BOEKBESPREKINGEN
Boekbesprekingen dienen ongeveer 1000 woorden te tellen. Besprekingen van meerdere boeken mogen 1500 woorden tellen. In de kop moeten de namen van de auteurs, jaar van uitgave, titel, plaats & uitgever en het ISBN nummer van het besproken boek staan.

De deadlines zijn:
21 augustus 2009
27 november 2009

Literatuurverwijzing in de Tekst

In de tekst verwijst men als volgt: ‘…verwacht Van Groenendael (1986) weinig van…’ of ‘…werd in diverse onderzoekingen aangetoond (bijv. Campbell, Winter & Koopman, 1986).’

Wanneer meer dan twee auteurs een publicatie op hun naam hebben staan, worden de eerste keer alle namen genoemd: (Shahid, Kornalijnslijper en Maan (1984). In latere instanties wordt volstaan met: Shadid e.a. (1984) of (Shadid e.a., 1984). Heeft een auteur meer publicaties in hetzelfde jaar, dan wordt dit aangegeven door achter het jaartal ‘a’, ‘b’, enzovoort toe te voegen.
Dus: Molony (1982a,1982b). Verwijzing naar pagina’s vindt plaats achter het jaartal, bijvoorbeeld Van Donselaar (1982, pp. 184-189).

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt in alfabetische volgorde opgesteld. Begonnen wordt met de achternaam van de auteur, gevold door diens initialen, het jaartal, de titel van het artikel, de niet afgekorte naam van het tijdschrift, de jaargang cursief, het nummer tussen haakjes en de pagina’s. De naam van het tijdschrift wordt schuin gedrukt.
Op deze wijze:
Strijp, R. (1990). Witte vlekken op de landkaart. Recente publicaties over islam en moslims in Nederland. Migrantenstudies, 6 (4), 19-36.

In het geval van een boek wordt de titel van het boek cursief. Daarna volgt de plaats van uitgave en uitgever. Op deze wijze:
Graaf, H. de (1985). Plaatselijke organisaties van Turken en Marokkanen. Den Haag: NIMAWO.

Als het gaat om een artikel in een verzamelbundel, gaat men als volgt te werk:
Teunissen, F. (1990). Onderwijs. In H.B. Entzinger & P.J.J. Stijnen (Red.), Etnische minderheden in Nederland (pp. 141-167). Meppel: Boom.

Abonnement tijdschrift
boek

Return to page top